Monday, January 30, 2012

Pagsasarili

Hindi ko tinuloy ang plano ko kumuha ng mentor.

Bakit?

1. Hindi ko alam kung ano ang maitutulong nya gayong di nya pa natatahak ang gusto kong tahakin.

2. Wala pa talaga akong problema na naiisip na di ko kayang sagutin.

3. Hindi na muna ako natatakot magkamali. Maliit pa lang ang aking taya.

No comments: