Wednesday, January 18, 2012

Paghahandog

Noong unang panahon, ang sinumang lumapit sa hari/reyna para humingi ng pabor ay naghahandog. Sa ngayon, bribery na ang tawag doon.

Pero isa pa din itong mahusay na paraan para makuha ang pabor ng iba. Isa sa mga motivational na tanong ng mga tao ay "What's in it for me?" Kung masasagot mo yun ng maayos, maaring mapagbigyan ang hinihingi mo.

Yung iba, tulad ng gusto kong maging mentor, hindi komportable sa mga deretsahang quid pro quo na usapan o yung tunog business transaction kaya dapat sa usapan hindi halatang may transaksyon na nagaganap. Suave lang dapat. Parang usapang magkaibigan.

Nakaisip na ako ng bagay na maihahandog. Kaso may problema. Hiningi na nya dati yun kaso sabi ko wala ako kahit meron.

Isip. Isip.

No comments: