Saturday, July 30, 2005

Huling Hantungan


Angel sa Puntod
Originally uploaded by C Saw.
Pasasaan pa ba kundi dun din ang tungo nating lahat. Una-unahan lang yan.

(Taken 11June2005)

Souvenir


Souvenir
Originally uploaded by C Saw.
May mga bagay, okasyon, at tao na ayaw natin makalimutan. Nagba-blog ako dahil may mga bagay akong ayaw makalimutan. Ako kaya, malilimutan mo?

(Taken 28July2005)

Sunset


Sunset
Originally uploaded by C Saw.
Isang magandang pangitain na naghuhudyat ng katapusan.

(Taken 25February2005)

Tisoy


Tisoy
Originally uploaded by C Saw.
Sya ang kapalit ko. Di na kasi ako nakatira sa amin. Bisita na lang ako doon. Bagong alaga ni nanay. Sya ang bunso sa pamilya. Pinapagalitan at sinisigawan rin sya ni nanay. Pero nung nagkasakit si Tisoy, inalagaan naman syang mabuti. Ganun din ako pagalitan at alagaan ni nanay.

Kita mo nga naman! Kahit ako mawala, madali lang humanap ng kapalit.

(Taken 12June2005)

Thursday, July 28, 2005

Shadow of a Kid


Shadows
Originally uploaded by C Saw.
No matter how I have grown up there's still a kid in me, a kid I need to look after.

(Taken 25March2005)

Wednesday, July 27, 2005

Indak ng Dahon


grass1
Originally uploaded by C Saw.
Tuwing nadadaan ako sa lugar na ito laging napapayapa ang aking isip habang pinapanood na sumasayaw ang mga damo at dahon sa saliw ng ihip ng hangin.

(Taken 25July2005)

Silungan sa Dagat


Silungan sa Dagat
Originally uploaded by C Saw.

Tahimik. Malamig. Malawak. Malalim. Hinga ng malalim....

(Take 01May2005)